მომსახურება

ჩვენ შეგვიძლია შემოგთავაზოთ ჩარხების მონტაჟი, მათი შემდგომი პროფილაქტიკური მომსახურება და სერვისი. თბილისში ჩვენ გვაქვს გერმანული კომპანია „ჰომაგის“ ჩარხების მალეცვეთადი და სასწრაფო საჭიროების სათადარიგო ნაწილების საწყობი.

ჩვენ ასევე შეგვიძლია გაგიწიოთ კონსულტაცია საწარმოს დაგეგმარებაში და მის აღჭურვაში თანამედროვე ევროპული ჩარხებით, ასპირაციული სისტემით, დაჭირხნული ჰაერის მაგისტრალით, გასალაქი, საშრობი სიტემებით და გასალაქი დანადგარებით, მთელი საჭირო ინფრასტრუქტურით.